1PART DEL TERRENY QUE QUEDA A CADA COSTA D’UN RIU.

2ESPAI EN BLANC QUE QUEDA ENTRE LES VORES D’UNA PÀGINA I EL TEXT ESCRIT:
Escriu notes al marge”.

3
ESPAI O PERÍODE DE TEMPS CONCEDIT A ALGÚ PER OBRAR:
Té un marge d’una setmana
per presentar els papers”.


4AL MARGE. FER LES COSES DE MANERA INDEPENDENT, SENSE COMPTAR AMB LA MAJORIA.
Són uns outsiders”.